KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - Életminőségért Alapítvány - 2010

Csatolt fájlok (Közhasznúsági jelentés és Mérleg, PDF) a dokumentum alján találhatók.

Szakmai beszámoló az Életminőségért Alapítvány 2010. évi tevékenységéről
A Közösségi Alapítvánnyá átalakulás megtörtént, amely a társadalmi szervezetek tevékenységét, valamint a fejlődését segíti elő. Kidolgoztuk az Alapítványunk fejlesztésének stratégiai céljait és a konkrét munka megkezdése érdekében marketing tervet dolgoztunk ki.
Nemzetközi pályázaton nyert összegből a Közösségi Alapítvány hatékony fejlesztése történik, melynek során elsődleges cél a Közösségi Alapítvány tevékenységének kialakítása és az adományi programok beindítása, amely során fontos tájékoztató füzet, leporelló kiadása, és az Alapítvány egyedi arculatának megtervezése, kialakítása.
NCA-NK-09-C-0313 pályázat lehetővé tette, hogy 2010 év tavaszán a kuratórium tagjai látogatást tegyenek a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványnál, ahol megismerkedtek az Alapítvány tevékenységeivel, az adományozói programokkal, eredményeikkel.
Ősszel egy lengyel pályázati támogatás tette lehetővé, hogy Lengyelországban, Bilgoraj városában ismerjék meg a kuratórium tagjai egy már régóta jól működő Közösségi Alapítvány sikereit, eredményeit.
Az Életminőségért Alapítvány rendszeresen részt vett az a Civil Kerekasztal munkájában, amely együttműködési lehetőségekkel, a partnerséget alakító kérdésekkel, a civil szektort érintő kérdésekkel foglalkozik. A Kerekasztal környezetvédelmi szekciója együttműködési szándéka szerint keresi az NCA és az EU alapok által teremtett közös pályázati lehetőségeket, valamint segíti a szakmai civil kezdeményezéseket.
A napi ügyintézői tevékenységek ellátásáért egy fő munkavállalót alkalmazunk napi négy órában, akinek feladata a nyilvántartások kezelése, kapcsolattartás a tagokkal, ügyfelekkel, pályázatok és azok beszámolóinak készítése, valamint az alaptevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése.

Folytatódott honlapunk fejlesztése , mellyel a kapcsolattartás gyors és hatékony módját tudjuk megvalósítani. Továbbá tájékoztatást, információt tudunk nyújtani telefonos, illetve elektronikus levelezés útján. A weblap kialakításával célja az Alapítványnak megfelelni az e-demokrácia Európai Uniós elveinek (nyilvánosság, közzététel és számonkérhetőség). Eközben kapcsolatokat építünk ki az Internetes közösséggel, bevonjuk őket a felmerülő helyi és megyei problémák megoldásában. Az új és korszerű portál az Alapítvány tevékenységének fejlődését szolgálja.
A civil szektorban végzett munka során tapasztaltak alapján a Közösségi Alapítvánnyá átalakulással lehetőséget biztosítunk olyan szervezetek számára is, akik programjaikkal szociálisan hátrányos helyzetű rétegeket támogatnak. Így a megyei civil szféra fejlődését segíthetjük elő.

2010. évben az Alapítvány alaptevékenységének célkitűzéseit a szűkös pénzügyi lehetőségeknek megfelelően végezte. A nyertes pályázatok eredménye, hogy az év mérleg szerinti eredménye pozitív, költségek fedezési nem jelentett gondot az Alapítvány számára.
A másolatban mellékelt Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése mutatja, hogy az Alapítvány bevétele 3.481 eFt volt, melyből hazai pályázaton elnyert támogatásból, 1.935 eF, nemzetközi pályázaton nyert támogatásból 1.129 eFt, egyéb bevétel 7 eFt, illetve szakértő tevékenység végzése 410 eFt.

Az alacsony mértékű, elengedhetetlen költségekre történő kiadások visszafogásának eredményeképpen az Alapítvány pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, működését, tevékenységét a 2011-es évben is folytathatja.

Fentiekből megállapítható, hogy a kizárólagosan önkéntes és költségmentes szakértői, szakmai tevékenység alkalmazkodott a lehetőségekhez és a támogatások céljainak megfelelő munkára koncentrálódott.

Pályázati vállalásainkat határidőre teljesítettük és pénzügyileg az előírásoknak megfelelően elszámoltunk:
- Az Alapítvány szakértői Eger város közlekedésével kapcsolatosan 2010-ben is folytatták
tevékenységüket,
- Az Életfa Környezetvédő Szövetséggel együttműködve a Közösségi Alapítványt létrehoztuk, tevékenységének kialakítása folyamatban van.
A 2011-es évben célunk az alaptevékenységünk folytatása, célkitűzéseink megvalósítása, az eddigi elért eredmények figyelemmel kísérése, ha szükséges fejlesztése, valamint a Közösségi Alapítvány munkájának stabillá tétele, tevékenységének folytatása.

Eger, 2011. február 3.

Tisztelettel:
Koltai Ottó, kuratóriumi elnök