Közhasznúsági jelentés - 2011 - Életminőségért Alapítvány

A Közösségi Alapítvánnyá átalakulás megtörtént, amely a társadalmi szervezetek tevékenységét, valamint a fejlődését segíti elő. Kidolgoztuk az Alapítványunk fejlesztésének stratégiai céljait és a konkrét munka megkezdése érdekében marketing tervet dolgoztunk ki. Nemzetközi pályázaton nyert összegből a Közösségi Alapítvány hatékony fejlesztése történik, melynek során elsődleges cél a Közösségi Alapítvány tevékenységének kialakítása és az adományi programok beindítása, amely során fontos tájékoztató füzet, leporelló kiadása, és az Alapítvány egyedi arculatának megtervezése, kialakítása.
NCA-NK-11-A-0655 pályázat lehetővé tette, hogy 2011 év szeptemberében Egerben megrendezésre kerülő, Eger ünnepére a lengyel bilgoraji Közösségi Alapítvány kuratórium tagjai látogatást tegyenek. Konferenciánk célja a tapasztalatok átadása, ismerkedés az egri Életminőségért Alapítvány tevékenységeivel, az adományozói programokkal, eredményeikkel. Ősszel egy lengyel pályázati támogatás tette lehetővé, hogy Lengyelországban, Gniew várával ismerkedjenek meg a kuratórium tagjai, ahol egri gasztronómiai napokat tartottak. Eger ismert boraival, magyar ételkülönlegességeivel találkozhattak a gwiew-i Közösségi Alapítvány
tagjai, és a meghívott vendégek.
Az Életminőségért Alapítvány rendszeresen részt vett az a Civil Kerekasztal munkájában, amely együttműködési lehetőségekkel, a partnerséget alakító kérdésekkel, a civil szektort érintő kérdésekkel foglalkozik. A Kerekasztal környezetvédelmi szekciója együttműködési szándéka szerint keresi az NCA és az EU alapok által teremtett közös pályázati lehetőségeket, valamint segíti a szakmai civil kezdeményezéseket.
Az NCA-DP-11-B-0048 pályázati program feladat és ütemtervében szereplő tevékenységeket a pályázó és partnerei maradéktalanul teljesítettük.
Megszerveztük a felnémeti civil házban júliusra tervezett szakmai napot, illetve szeptemberben az egri civil szolgáltató központban a civil delegáltakkal való konzultációs programot.
A tervezett Civil idő adásait júliusban és októberben valósítottuk meg. A szeptemberi adást az Eger Ünnepe rendezvénye miatt ütemeztük át egy hónappal későbbre. Az adás technikai szervezési előkészítésében a televízió munkatársai és a bizottsági elnökök (humánerőforrás, idegenforgalmi és kulturális bizottság) korrekt partnerek voltak.
Fontos eredménye a programnak a Közös érdek, közös érték című tanulmány, amelynek elemzéseiben, monitoringozásában meghatározó volt a rendező partnerek közreműködése. A tanulmány szponzori közreműködéssel a tervezettől nagyobb példányszámban készülhetett el.
A “Közös érdek, közös érték” című tanulmányt a programban résztvevőkön kívül megkapták a kistérségi szolgáltató központok, a civil házak hálózata, és a proHáló szervezetei. A napi ügyintézői tevékenységek ellátásáért egy fő munkavállalót alkalmazunk napi nyolc órában, akinek feladata a nyilvántartások kezelése, kapcsolattartás a tagokkal, ügyfelekkel, pályázatok és azok beszámolóinak készítése, valamint az alaptevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése.
Folytatódott honlapunk fejlesztése, mellyel a kapcsolattartás gyors és hatékony módját tudjuk megvalósítani. Továbbá tájékoztatást, információt tudunk nyújtani telefonos, illetve elektronikus levelezés útján. A weblap kialakításával célja az Alapítványnak megfelelni az e-demokrácia Európai Uniós elveinek (nyilvánosság, közzététel és számonkérhetőség). Eközben kapcsolatokat építünk ki az Internetes közösséggel, bevonjuk őket a felmerülő helyi és megyei problémák megoldásában. Az új és korszerű portál az Alapítvány tevékenységének fejlődését
szolgálja.
A civil szektorban végzett munka során tapasztaltak alapján a Közösségi Alapítvánnyá átalakulással lehetőséget biztosítunk olyan szervezetek számára is, akik programjaikkal szociálisan hátrányos helyzetű rétegeket támogatnak. Így a megyei civil szféra fejlődését segíthetjük elő.
2011. évben az Alapítvány alaptevékenységének célkitűzéseit a szűkös pénzügyi lehetőségeknek megfelelően végezte. A kevés pályázati lehetőségek miatt az év mérleg szerinti eredménye negatív, költségek fedezését az előző évek eredménytartaléka biztosította.
A mellékelt Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése mutatja, hogy az Alapítvány bevétele 3.307 eFt volt, melyből hazai pályázaton elnyert támogatásból, 1.003 eFt, nemzetközi pályázaton nyert támogatásból 1.419 eFt, magánszemélytől kapott támogatás 36 eFt.
Ringelhann Béla emléktábla készítésére, átadására társaságoktól 200 eFt támogatás, egyéb bevétel 9 eFt, illetve szakértő tevékenység végzése 640 eFt. Az alacsony mértékű, elengedhetetlen költségekre történő kiadások visszafogásának eredményeképpen az Alapítvány pénzügyi helyzete – negatív mérleg ellenére – stabilnak tekinthető, működését, tevékenységét a 2012-es évben is folytathatja.
Fentiekből megállapítható, hogy a kizárólagosan önkéntes és költségmentes szakértői, szakmai tevékenység alkalmazkodott a lehetőségekhez és a támogatások céljainak megfelelő munkára koncentrálódott.
Pályázati vállalásainkat határidőre teljesítettük és pénzügyileg az előírásoknak megfelelően elszámoltuk:
- Az Alapítvány szakértői Eger város közlekedésével kapcsolatosan 2011-ben is folytatták
tevékenységüket,
- Az Életfa Környezetvédő Szövetséggel együttműködve a Közösségi Alapítványt
létrehoztuk, tevékenységének kialakítása elkezdődött, illetve folyamatos.
A 2012-es évben célunk az alaptevékenységünk folytatása, célkitűzéseink megvalósítása, az eddigi elért eredmények figyelemmel kísérése, ha szükséges fejlesztése, valamint a Közösségi Alapítvány munkájának stabillá tétele, tevékenységének folytatása.

Eger, 2012. február 21.
Koltai Ottó kuratóriumi elnök